Duvar Kemiği Nedir, Çeper Kemiği Anatomisi,

0
876
Baş Kemikleri

Duvar Kemiği, Çeper Kemiği

Orta çizginin yanlarında, dörtgen biçimde, kafa boşluğunun yan duvarlarının büyük bir bölümünü meydana getiren, yassı bir çift kemiktir mp3 direkt auf ipaden. Frontalin arkasında, occipital’in önünde, temporal ve sfenoidin üstünde bulunmaktadır. Bir d ı ş, bir i ç. iki yüzü ile dört kenar ve dört açı gösterir photo editor deutsch kostenlos herunterladen.

Dış yüz; Bu yüze kafadışı yüz de denir; konveks olan bu yüzün alt bölümünde, birbirine az çok paralel ve konkavlıkları aşağı bakan iki çizgi görülür; üsttekine şakak üst çizgisi alttakine de şakak alt çizgisi adı verilir herunterladen. (Birincisine şakak kasının fasiası ikincisine kendisi yapışır). Bu çizgilerin üstünde, kemik kaypaktır.

Kemiğin bu yüzünde en fazla tümseklik gösteren kısmına duvar kemik tümseği denir herunterladen. Bu yüzde üst kenara ve onun arka bölümüne yakın olmak üzere görülen deliğe, foramen parietale denir.
İç yüz; Kafaiçi yüzü de denen bu yüz, konkav olup çukurluğu en fazla olan orta bölümüne, duvar kemik çukuru denir herunterladen. Bu yüz üzerinde alt kenardan üst kenara doğru dallanmış olarak ilerleyen oluklar, sulci arteriorum adı alır. Bu yüzün üst kenara yakın bölümlerinde, bu kenar uzunluğunca görülen yarım oluk, eş kemiğin aynı yüzündeki yarım olukla birleşerek sulcus sagitalis’i yapacaktır quicksteuer deluxe 2016 kostenlos. Bu yüzde kemiğin üst kenarına yakın olarak görülen küçük çukurcuklar, Pacchioni çukurcukları adı alır. Bu yüzde, üst kenara ve onun arka bölümüne yakın olarak görülen delik foramen parietale’dir how can I download facebook videos.

Kenarlar; Üst kenar; dişli olup karşı taraftaki kemiğin eş kenarıyla birleşerek, suturga sagitalis’l yapar.

Alt kenar; dıştan içe doğru kalem vari kesik olan bu kenar, temporalin pars sguamosa’si ile birleşerek, sutura parietotemporalis’i yapar old firefox versions.
Ön kenar; frontaîle birleşerek sutura coronaüs’i yapar.
Arka kenar; artkafa kemiğinin skuaması ile birleşerek, sutura lambdoides’i yapar herunterladen.
Açılar; Bu kemiğin üst ön açısı koronal ve sagital dikişlerin birleştiği yere rastlar: bu noktaya bregma adı verilir.

Arka üst açı (Angulus occipitalis); sagital ve lamdoid dikişlerin birleştiği yere rastlar; bu noktaya lambda denir schöne schriften kostenlosen.

Ön-alt açı; sfenoidin büyük kanadı ile birleşir. Buradaki frontal, parieral ve sfenoidin büyük kanadının birleştikleri noktaya, pterion denir.
Arka-alt açı; temporalin mastoid parçası ile occipital arasında olup. bu üç kemiğin birleşme noktasına, asterion adı verilir.

Yorum Yapın Fikrinizi Söyleyin