Engelliler de Ağız Sağlığı ,Engelliler de Diş Sağlığı,

0
310

Engellilere Ağız-Diş Sağlığı

Normal hastalara göre engelli kişilerde ağız ve diş sorun­ları daha şiddetli yaşanır. Daha sık diş sorunu yaşamaları­na karşı daha az tedavi olma şansı bulurlar. Bunda duru­mun getirdiği çeşitli zorlukların payı büyüktür.

Engellerinden dolayı diş hekimlerini sık ziyaret ede­mezler.
Hekimin özel ilgisine ve daha fazla zamana ihtiyaç­ları vardır. Çoğu zaman bu sağlanamaz.

Kullandıkları ilaçların yan etkisi ve beslenmede yu­muşak gıdaların tercih edilmesi çürüklere zemin ha­zırlar.

Engelli hastalarda fırça kullanma, koordinasyon, dudak-dil kaslarının güçsüz olması daha fazla diş ve dişeti sorunu yaşamalarına neden olur.
Yapılması gerekenler:

  1. Normalde 6 ayda bir yapılması istenen diş hekimi ziyaretleri 3 ayda bir yapılmalıdır.
  2. Hekimle hasta anlaşması çok önemlidir. İyi, pozitif
    bir ilişki tedaviyi çok olumlu etkiler.
  3. Çocuklarda tüm koruyucu önlemler mutlaka alın­malıdır. (Florlama ve sealant, süt dişleri bölümünde ayrın­tılı olarak anlatılmıştır.)
  4. Engelin durumuna göre gerekirse anne-baba tara­fından fırçalama çok düzenli ve etkili olarak sağlanmalı­dır.
  5. Elektrikli diş fırçası işinizi kolaylaştırabilir. Diş ipi kullanımı zordur ama mutlaka kullanılmaya çalışılmalıdır.
  6. Sürekli kullanılan ilaçların şeker içermeyenleri ter­cih edilmelidir.
  7. Beslenmede şeker, bal, tatlı ve yapışan gıdalar dik­katli kullanılmalı hatta kullanılmamalıdır.

Yorum Yapın Fikrinizi Söyleyin