Karaciğer Yetmezliği Ve Diş Tedavisi,böbrek hastalarında diş tedavisi,

0
256
Bobrek Yetmezligi ve Dis Tedavisi

Diyabet ve hipertansiyon hastaları, yoğun alkol kullanan­lar, hepatit, siroz geçiren hastalar da bu maddelere dikkat etmelidirler.

Karaciğerin kan pıhtılaşmasında görevi vardır. Yet­mezlik olduğunda pıhtılaşma bozukluğuna bağlı ka­nama sorunları yaşayabilirsiniz.
Çekim öncesi PTZ testi yapılarak sonuçlara göre ge­rekli önlem alınır, hekime gitmeden rutin testinizi yaptırarak giderseniz hem vakitten kazanırsınız hem de gereken önlemlerin alınmasını sağlarsınız.

Çekim sonrası yutulan kan bu hastalar için oldukça zararlıdır. Pamuk tampon sıkıca 25 dakika ısırılmalı, kan yutulmadan, tampon da yerinden oynatılmadan tükürülmelidir.
Çekim gibi kanamaya neden olacak durumlarda operasyon sonrası çok dikkatli olmalı ve hekim uya­rılarına harfiyen uyulmalıdır

Bu hastalarda bağışıklık sistemi zayıftır, önce ve son­ra uygun antibiyotik kullanılması gerekir.
Diyaliz hastalarında tedavi diyaliz sonrası gün yapıl­malıdır. Acil ise kanama zamanı testi yapılıp gerekli önlemler alınarak tedaviye geçilebilir.

Diş hekimliğinde yoğun olarak kullanılan bazı ilaç­lar karaciğerde metabolize oldukları için bu tarz has­talarda kullanımı sakıncalı olabilir. Doktorunuzu kullandığınız ilaçlar ve hastalığınız hakkında mutla­ka bilgilendirin. İlaç prospektüsünü dikkatlice oku­yup bu konuda bir uyarı varsa doktorunuza tekrar danışın. İş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçmasına izin vermeyin.

Yorum Yapın Fikrinizi Söyleyin