MASA TENİSİNİN KURALLARI, PİNPONUN KURALLARI,

0
485
MASA TENİSİNİN KURALLARI, PİNPONUN KURALLARI,

MASA TENİSİ KURALLARI

2.1 MASA
2.1.1Oyun alanı olarak tanımlanan masanın üst yüzeyi 2.74 m uzunluğunda, 1.525 m genişliğinde ve yerden yüksekliği 76 cm olan bir dikdörtgen şeklinde olacaktır.
2.1.2Masa yüzeyinin yan kenarları oyun alanına dahil değildir.
2.1.3Oyun alanının yüzeyi 30 cm yüksekten bırakılan nizami bir topu her yerinde 23 cm zıplatan herhangi bir malzemeden olabilir.
2.1.4Oyun alanının yüzeyi her yerinde koyu renkli ve mat olmalıdır. Oyun alanının 1.525 m lik en ve 2.74 m lik boy kenarlarında 2 cm genişliğinde beyaz çizgi olmalıdır.
2.1.5Oyun alanı dikey bir net tarafından enlemesine iki eşit parçaya bölünecektir. Bu net tek parça olarak oyun alanı genişliğini tamamen kaplayacaktır.
2.1.6Çift maçları için oyun alanı diklemesine tam ortadan 3 mm genişliğinde beyaz bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünecektir. Bu beyaz çizgi her iki oyun alanında sağ bölümün bir parçası olarak kabul edilecektir.
  
2.2NET DÜZENEĞİ
2.2.1Net düzeneği bir net, ayarları, masaya bağlama mekanizması ve destek direklerinden oluşacaktır.
2.2.2Net her iki ucundan bir ip ile 15.25 cm yüksekliğindeki destek direklerine asılacaktır. Destek direklerinin dış limitleri yan çizginin 15.25 cm dışında olmalıdır.
2.2.3Netin üst kısmı, tüm net boyunca, oyun yüzeyinden 15.25 cm yüksekte olacaktır.
2.2.4Netin alt kenarları, tüm net boyunca, oyun alanına olabildiğince yakın olacaktır. Netin yan kenarları da destek direklerine olabildiğince yakın olacaktır.
  
2.3TOP
2.3.1Top çapı 40 mm ve küre şeklinde olacaktır.
2.3.2Topun ağırlığı 2.7 gm olacaktır.
2.3.3Top sellüloid veya benzer plastik malzemeden mat beyaz veya portakal renkli olacaktır.
  
2.4RAKET
2.4.1Raket herhangi bir şekilde, boyda veya ağırlıkta olabilir fakat topa temas eden yüzeyi düz ve esnemeyecek şekilde olacaktır.
2.4.2Raket kalınlığının en az % 85 i tabii ağaçtan olacaktır. Tahta katmanlar arasına güçlendirmek amacıyla konabilecek olan fiber tabanlı karbon fiber, cam fiber veya sıkıştırılmış kağıt gibi malzemelerin kalınlığı 0.35 mm den veya raket kalınlığının %7.5 uğundan daha fazla olmayacaktır (hangisi daha küçükse).
2.4.3Raketin topla temas eden yüzeyi yapışkan dahil kalınlığı 2 mm yi geçmeyen süngersiz tırtıl lastik ile, veya tırtılları içeride veya dışarıda olan ve yapışkan dahil toplam kalınlığı 4 mm yi geçmeyen sandviç  lastikle kaplı olacaktır.
2.4.3.1Süngersiz tırtıl lastik, tırtılları yüzeyini düzenli olarak kaplayan ve tırtıl yoğunluğu cm karede 10 ile 50 arasında olabilen tabii veya sentetik tek tabakadan oluşan bir lastiktir.
2.4.3.2Sandviç lastik tek katlı gözenekli lastik ve bunun üzerinde tek katlı normal tırtıl lastikten oluşur. Tırtıl lastiğin kalınlığı 2 mm den fazla olamaz.
2.4.4Raket tahtası sınırlarına kadar, dışına taşmamak kaydı ile, kaplama malzemesi ile kaplı olacaktır. Raket sapına yakın olan ve parmak konabilen kısımlar kaplı olmayabilir veya farklı malzeme ile kaplı olabilir.
2.4.5Raket tahtası, raket tahtasının içindeki herhangi bir katman, kaplama malzemesinin herhangi bir katmanı veya zamk, raket alanı boyunca her yerde aynı ve eşit yükseklikte olacaktır.
2.4.6Kaplama malzemesinin yüzeyi raketin bir tarafında koyu kırmızı diğer tarafında siyah ve mat renkli olacaktır. Raketin bir tarafında kaplama  malzemesi kullanılmıyorsa, o yüzey de renk kuralına uyacaktır. 
2.4.7Eskime veya kaza sonucu oluşabilecek çok az renk ve yüzey düzensizliklerine, yüzeyin özelliklerini farkedilir şekilde değiştirmediği sürece izin verilebilir.
2.4.8Maç başında ve raket değiştirilmesi gerektiği durumlarda oyuncu raketini rakibine ve hakeme gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.
  
2.5TANIMLAR
2.5.1Ralli topun oyunda kaldığı süredir.
2.5.2Top, oyuncunun avucunda sabit dururken servis için havaya atılmadan önceki anda let veya sayıya karar verilinceye kadar oyundadır.
2.5.3Let sonucu sayı olmayan bir rallidir.
2.5.4Sayı sonucu sayılan bir rallidir.
2.5.5Raket eli raketi tutan eldir.
2.5.6Serbest el raketi tutmayan eldir. Serbest kol ise serbest elin kol kısmıdır.
2.5.7Bir oyuncu topa elinde tuttuğu raket ile veya raket elinin bilekten aşağı kısmıyla dokunursa vuruş yapmış sayılır.
2.5.8Rakip topa vurduktan sonra top karşı oyuncunun alanına değmeden veya top oyun alanının uç noktası dışına çıkmadan önce, karşı oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey topa dokunursa, bu oyuncu topu engellemiş sayılır. 
2.5.9Servis atan rallide topa ilk vuran oyuncudur adobe connect dateien herunterladen.
2.5.10Karşılayıcı rallide topa ikinci olarak vuran oyuncudur.
2.5.11Hakem maçı kontrol eden görevlidir.
2.5.12Yardımcı hakem, hakeme belirli konularda yardım eden görevlidir.
2.5.13Bir oyuncunun giyimi ve taşıdığı şeyler ralliye başlarken top dışında üzerinde bulunan herşeyi kapsar.
2.5.14Top net düzeneğinin masa dışındaki projeksiyonunun üstünden, altından veya dışından geçerse, netin üzerinden veya dışından geçmiş olarak kabul edilecektir.
2.5.15Uç noktası her iki yönde masanın uzantısı devam ediyor olarak kabul edilir. 
  
2.6SERVİS
2.6.1Servis başlangıcında top, servis atacak olan oyuncunun serbest elinin açık olan avuç içinde, masa seviyesinin üzerinde ve uç noktasının gerisinde olacak şekilde, sabit olarak duracaktır. 
2.6.2Servis atacak oyuncu topa falso vermeden topu dik veya dike yakın şekilde avuç içinden yukarıya doğru en az 16 cm yükselecek ve düşecek şekilde atacaktır. Top yükselme ve düşme süresinde vuruş yapılıncaya kadar hiç bir şeye değmeyecektir.
2.6.3Top düşerken servis atan oyuncu topa önce kendi sahasına, sonra da net düzeneğinin üzerinden geçip karşı sahaya değecek şekilde vuracaktır. Çiftlerde top sırasıyla atan ve karşılayan sahasının sağ yarı tarafına değecektir.
2.6.4Servisin başlangıcından topa vuruluncaya kadar, top oyun alanı seviyesinin üzerinde ve masanın servis atılan kısmının gerisinde olacaktır. Bu süre içinde top, servis atan oyuncu veya çiftlerdeki partneri tarafından (taşıdıkları herhangi bir malzeme veya giyimleri de dahil olmak üzere) karşılayıcıdan gizlenmeyecektir.
2.6.5Top yukarıya doğru atıldığı anda, servis atan oyuncunun serbest kolu top ile file arasındaki boşluktan çekilecektir.

Top ile file arasındaki boşluk, top, file ve filenin yukarıya doğru olan belirsiz uzantısı olarak tanımlanır.
2.6.6Hakemin veya yardımcı hakemin görebileceği ve uygunluğuna karar verebileceği şekilde servis atmak oyuncunun sorumluluğundadır.
2.6.6.1Eğer hakemin bir servisin uygunluğu konusunda şüphesi varsa ve hem kendisi hem de yardımcı hakem uygunluğundan emin değillerse, servis atanı ilk seferde sayı kaybettirmeden uyarabilirler.
2.6.6.2Maçta daha sonra aynı oyuncu geçerliliği şüpheli olan bir servisi aynı veya başka sebeple atarsa, şüphe durumundan oyuncu faydalandırılmayacak ve karşılayan oyuncuya sayı verilecektir.
2.6.6.3İyi bir servisin gereklerini yerine getirmede açık bir ihlal söz konusu olduğunda ilk ve daha sonraki servislerde uyarı yapılmadan karşılayan oyuncuya sayı verilecektir.
2.6.7Bir oyuncunun fiziksel sakatlıktan dolayı iyi servis şartlarını yerine getirememesi durumunda, hakem maçtan önce bilgilendirilirse bu kuralı o oyuncu için biraz esnetebilecektir. 
  
2.7KARŞILAMA
2.7.1Servisten veya rakip vuruşundan gelen topa vurulunca net düzeneğinin üzerinden veya dışından fileye değerek veya değmeden geçip rakip sahaya değmesidir.
  
2.8VURUŞ SIRASI
2.8.1Teklerde, önce servis atan oyuncu bir servis atacak, karşılayan oyuncu bir karşılama vuruşu yapacaktır. Bundan sonra sırasıyla her iki oyuncu karşılama vuruşları  yapacaklardır.
2.8.2Çiftlerde, önce servis atan oyuncu bir servis atacak, sonra karşılayan bir karşılama vuruşu yapacak, servis atanın partneri bir karşılama vuruşu yapacak, sonra da servis karşılayanın partneri bir karşılama vuruşu yapacaktır. Bundan sonra oyuncular bu sırada karşılama vuruşları yapacaklardır. 
2.8.3Fiziksel engellerinden dolayı tekerlekli sandalyede oturan iki oyuncu partner olarak çiftler müsabakalarına katılıyorlarsa, ilk önce servis atan oyuncu bir servis atacak, sonra karşılayan bir karşılama vuruşu yapacak, bundan sonra çiftlerden herhangi bir oyuncu karşılama vuruşu yapabilecektir. Fakat oyuncuların tekerlekli sandalyelerinin herhangi bir kısmı masanın orta çizgisinin hayali uzantısının partneri tarafına geçmeyecektir. Eğer geçerse hakem sayıyı rakip çifte verecektir.
  
2.9LET
2.9.1Aşağıdaki durumlarda ralli let olur :
2.9.1.1Servis sırasında geçerli bir servis fileye dokunursa veya servis karşılayan veya partneri tarafından engellenirse;
2.9.1.2Karşılayan oyuncu veya oyuncular hazır değilken servis atılırsa ve onlar da servisi karşılamaya teşebbüs etmezlerse;
2.9.1.3Oyuncuların kontrolü dışında harici bir rahatsızlık oluşmasından dolayı servis atamama veya karşılayamama durumunda;
2.9.1.4Oyun hakem veya tardımcı hakem tarafından durdurulmuşsa;
2.9.1.5Karşılayan fiziksel engelinden dolayı tekerlekli sandalyede ise ve top
2.9.1.5.1Karşılayanın masasına değdikten sonra karşılayan oyuncunun olduğunun sahasını file yönüne doğru terkederse;
2.9.1.5.2Karşılayan oyuncunun sahasında hareketsiz kalırsa;
2.9.1.5.3Ferdi müsabakada karşılayanın masasının yan kenarlarından biriside dokunup masayı terkederse;
2.9.2Oyun aşağıdaki durumlarda durdurulabilir :
2.9.2.1Servis atma, karşılama sıraları veya saha değişimi hatalarını düzeltmek için;
2.9.2.2Uzun süren maçlarda hızlandırılmış sistemi devreye sokmak için;
2.9.2.3Oyuncuyu veya öğüt vericiyi uyarmak veya cezalandırmak için;
2.9.2.4Oyun şartlarında ralliyi etkileyecek şekilde rahatsızlık oluştuğu zaman.
  
2.10SAYI
2.10.1Rallide bir let olmazsa oyunculardan birisi aşağıdaki şartlarda sayı alacaktır :
2.10.1.1Rakibi doğru bir servis atamazsa;
2.10.1.2Rakibi doğru karşılama yapamazsa;
2.10.1.3Servis atıldıktan veya karşılama yapıldıktan sonra rakip vurmadan önce net düzeneği dışında başka bir şeye değerse;
2.10.1.4Rakip vuruş yaptıktan sonra oyun alanına değmeden masanın üzerinden geçerse veya uç noktalarının dışına çıkarsa;
2.10.1.5Rakip topu engellerse;
2.10.1.6Rakip topa peş peşe iki defa vurursa;
2.10.1.7Rakip topa 2.4.3, 2.4.4 veya 2.4.5 de belirtilen şartlara uymayan yüzeyi olan bir raket ile vurursa;
2.10.1.8Rakip veya rakibin giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey oyun alanını yerinden oynatırsa;
2.10.1.9Rakip veya rakibin giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey file düzeneğine dokunursa;
2.10.1.10Rakibin serbest eli oyun alanına dokunursa;
2.10.1.11Çiftlerde rakip ilk servis atan ve karşılayan ile başlayan sırayı bozacak şekilde vuruş yaparsa;
2.10.1.12Hızlandırılmış sistemin gerektirdiği durumlarda (2.15.2).
  
2.11SET
2.11.1Seti her iki oyuncunun 10 sayı alması haricinde ilk olarak 11 sayı alan oyuncu kazanır. Her iki oyuncu 10 sayı alırsa seti, peş peşe 2 sayı alıp rakibinin 2 sayı önüne geçen oyuncu kazanır.
  
2.12MAÇ
2.12.1Maç herhangi bir tekil sayılı set üzerinden yapılır.
2.12.2Maç sırasında oyun set aralarında oyuncuların alabileceği 2 dakikayı geçmeyecek ara dışında kesintiye uğramadan devam eder.
  
2.13SERVİS, KARŞILAMA VE SAHA TERCİHİ
2.13.1İlk servis atma, karşılama ve saha seçimi kura ile belirlenecek ve kazanan servis veya saha seçimini yapacaktır.
2.13.2Bir oyuncu veya çift, servis atma, karşılama veya saha seçimi yaptığı zaman rakip oyuncu veya çift de diğer tercihe sahip olacaklardır herunterladen.
2.13.3Set sonuna kadar her 2 sayıdan sonra servis karşılayan oyuncu veya çift servis atan oyuncu veya çift olacaktır. Bunun istisnası her iki oyuncu veya çiftlerin 10 ar sayısı olması veya hızlandırılmış sistemin devrede olmasıdır. Bu durumda servis atma ve karşılama sırası aynı olmak şartıyla her oyuncu sıra ile 1 servis atacaktır. 
2.13.4Çiftler maçında servis atacak olan çift servise kiminle başlayacağını, karşılayan taraf ise ilk önce kimin karşılayacağını belirleyecektir. Sonraki setlerde ilk servis atacak olan oyuncu belirlendikten sonra, ilk karşılayan oyuncu, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu olacaktır.
2.13.5Çiftlerde her servis değişiminde, son karşılayıcı servis atan oyuncu, son servis atan oyuncunun ortağı ise karşılayıcı olacaktır.
2.13.6Servis atan oyuncu veya çift bir sonraki sette karşılayan oyuncu veya çift olacaktır. Çiftlerde olabilecek en son set oynanırken bir taraf 5 sayıya ulaştığında karşılayan taraftaki oyuncular karşılama sıralarını değiştirirler.
2.13.7Sete oyun alanının bir tarafında başlayan oyuncu veya çift bir sonraki sete oyun alanının diğer tarafında başlar. Olabilecek en son sette bir taraf 5 sayıya ulaştığı zaman sahaları değiştirirler.
  
2.14YANLIŞ SIRADA SERVİS ATMA, KARŞILAMA VEYA YANLIŞ SAHA
2.14.1Bir oyuncu yanlış sırada servis atar veya karşılarsa, bunun farkına varıldığı anda hakem oyunu durdurur ve skor geçerli olmak kaydı ile servisi setin başında belirlenen sıraya göre doğru kişiye attırarak maçı devam ettirir. Çiftlerde ise hata belirlendiği anda setin başında belirlenen sıraya göre doğru kişiye servis attırarak maç devam ettirilir. 
2.14.2Eğer oyuncular yapmaları gerekirken oyun alanlarını değiştirmediler ise, hatanın farkına varıldığı anda hakem oyunu durduracak ve oyuncular saha değişimi yaptıktan sonra erişilmiş olan skor ile maç başında belirlenen doğru sıraya göre devam ettirecektir.
2.14.3Her şart altında hatanın belirlendiği ana kadar olan sayılar geçerli sayılacaktır.
  
2.15HIZLANDIRILMIŞ SİSTEM
2.15.1Her iki oyuncunun 9 sayıya erişmesi dışında, eğer bir set 10 dakikada bitmezse veya bu süre dolmadan her iki oyuncunun veya çiftin istekleri doğrultusunda hızlandırılmış sistem devreye girecektir.
2.15.1.1Süre limiti dolduğu zaman top oyunda ise, oyun hakem tarafından durdurulacak ve son servisi atan oyuncunun servisi ile tekrar başlatılacaktır. 
2.15.1.2Süre limiti dolduğu zaman eğer top oyunda değilse, bir önceki rallide servis karşılayan oyuncu servis atarak başlayacaktır.
2.15.2Bundan sonra setin sonuna kadar her oyuncu sırayla 1 servis atacak ve eğer karşılan oyuncu veya çift 13 defa karşılama vuruşu yaparsa sayı servis karşılayanın olacaktır.
  
2.15.3Hızlandırılmış sistem devreye girdikten sonra veya bir set 10 dakikadan fazla sürerse maçın kalan tüm setleri hızlandırılmış sistemle oynanacaktır.
  
3ULUSLARARASI MAÇ YÖNETMELİĞİ
  
3.1 KURALLARIN VE YÖNETMELİĞİN KAPSAMI 
3.1.1 Müsabaka Çeşitleri
3.1.1.1 Uluslararası müsabaka birden fazla federasyon oyuncularının katıldığı müsabakadır. 
3.1.1.2 Uluslararası maç federasyonları temsil eden takımlar arası maça denir. 
3.1.1.3 Açık turnuva tüm fedearsyonlara bağlı oyuncuların katılabildiği turnuvadır.
3.1.1.4 Kısıtlı turnuva yaş grupları dışında sadece belirli grupların katılabildiği turnuvadır.
3.1.1.5  Davetli turnuva sadece şahsen davet edilen oyuncuların veya belirtilen federasyonların katıldığı turnuvadır.
  
3.1.2 Ugulanabilirlik
3.1.2.1 3.1.2.2 de belirtilenlerin dışında, bölüm 2 de belirtilen kurallar, katılımcı federasyonlar uluslararası maçlar için aksine bir karar almadıkça, Dünya, kıta, olimpiyat müsabakalarında ve açık turnuvalarda geçerli olacaktır.
3.1.2.2 Konsey yönetim kurulunca belirlenen deneysel kural değişiklerinin uygulanması için bir açık turnuva organizatörünü yetkili kılabilir.
3.1.2.3 Uluslararası müsabakalar için yönetmelik aşağıda belirtilen durumlarda uygulanacaktır:
3.1.2.3.1 Konsey tarafından yetkilendirilip önceden katılımcı federasyonlara bildirilmedikçe, dünya ve olimpik şampiyonalarda;
3.1.2.3.2 İlgili kıta federasyonu tarafından aksine bir yetki verilip önceden katılımcı federasyonlara bildirilmedikçe, kıta şampiyonalarında; 
3.1.2.3.3 Yönetim kurulu tarafından aksine bir yetki verilip katılımcı federasyonlara önceden 3.1.2.4 e uygun olarak bildirilmedikçe açık turnuvalarda (3.7.1.2); 
3.1.2.3.4 3.1.2.4 dışındaki açık turnuvalarda;
3.1.2.4 Bu yönetmeliklere uymayan açık turnuvalarda değişikliğin tanımı ve kapsamı turnuva katılım formunda belirtilecektir. Katılım formunun doldurup imzalanması müsabaka kurallarının bu değişiklikler de dahil olmak üzere kabul edildiğini gösterecektir.
3.1.2.5 Bu kural ve yönetmelikler tüm uluslararası müsabakalar için tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte temel kurallara uymak kaydıyla, uluslararası kısıtlı ve davetli turnuvalar ve uluslararası federasyonlara bağlı olmayan kuruluşların düzenlediği müsabakalar, organizasyon kurulunun belirlediği kurallara göre yapılabilir.
3.1.2.6 Uluslararası müsabakalarda önceden aksine bir karar alınıp yayınlanan müsabaka kurallarında açıkça belirtilmedikçe bu kural ve yönetmeliklerin geçerli olduğu kabul edilecektir.
3.1.2.7 Kuralların detaylı açıklamaları ve yorumları ekipman özellikleri de dahil olmak üzere, Konseyin yetkilendirmesiyle teknik dökümanlarda ve müsabaka görevlileri ve turnuva hakemleri el kitaplarında yayınlanacaktır.
  
3.2 EKİPMAN VE OYUN ŞARTLARI
3.2.1 Yetkilendirilmiş ve Onaylanmış Ekipman
3.2.1.1 Oyun ekipmanının yetkilendirilmesi ve onaylanması konsey adına Ekipman komitesi tarafından yapılacaktır. Spora zararlı olması durumunda konsey bir ekipmanın onay ve yetkisini herhangi bir zamanda geri alabilecektir.1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yeni zamlara sadece uçucu organik çözücü içermedikleri takdirde ITTF onayı verilecektir.
3.2.1.2 Bir açık turnuvanın broşür ve giriş formunda  kullanılacak masaların, topların ve filenin marka ve rengi belirtilecektir herunterladen. Kullanılacak ekipman müsabakanın yapıldığı bölgenin bağlı olduğu federasyon tarafından ITTF onaylı ekipmanlar arasından belirlenecektir.
3.2.1.3 Raketin topa vurmak için kullanılan kaplaması ITTF onaylı marka ve tipte olacaktır ve tahtaya markası ve ITTF logoso tahtanın kenarında açıkça görülebilecek şekilde yapıştırılacaktır. Yetkilendirilmiş ve onaylanmış ekipmanların listesi ITTF tarafından tutulmaktadır ve ITTF web sitesinde görülebilir.
  
3.2.2 Giyim 
3.2.2.1 Oyun giysileri normal olarak kısa kollu veya kolsuz forma ve şort veya etek veya tek parça spor giysisi çorap ve spor ayakkabılarında oluşacaktır. Bunların dışındaki, eşofmanın tümü veya bir parçası gibi giyecekler başhakemin izni olmadan giyilemezler.
3.2.2.2 Formanın, eteğin veya şortun kol ve yakası dışındaki ana rengi kullanılan top renginden açıkça farklı olacaktır.
3.2.2.3 Formanın arkasında oyuncuyu, federasyonunu, veya kulüp maçlarında kulübünü göstermesi için rakam ve harfler veya 3.2.4.9 a uygun reklam olabilir. Formanın arkasında oyuncunun ismi varsa, isim yakanın hemen altında yer alacaktır.
3.2.2.4 Organizasyon komitesi tarafından oyuncunun tanınması için gerekli kılınan rakamların taşınması formanın arka orta kısmındaki reklamlara  göre öncelikli olacaktır. Bu rakamların yerleştiği panel 600 cm2 den büyük olamıyacaktır.
3.2.2.5 Formanın ön veya yan yüzünde yer alan işaretler, süslemeler veya mücevher gibi takılar dikkat çekecek veya rakibin gözünü alacak şekilde ışığı yansıtıcı olmayacaktır.
3.2.2.6 Forma üzerinde uygunsuz veya tartışma yaratacak harf ve tasarımlar olmayacaktır.
3.2.2.7 Giysilerin kurallara uygunluğu veya kabul edilebilirliği konusundaki sorularda başhakem karar verecektir.
3.2.2.8 Dünya veya olimpiyat şampiyonaları takım maçlarında aynı takımda yer alan oyuncular ile aynı federasyona bağlı çiftlerde oynayan oyuncuların çorapları, ayakkabıları, sırt numaraları ve forma üzerindeki reklamların boy, renk ve tasarımları dışında giysileri aynı olacaktır. Diğer uluslararası müsabakalarda aynı federasyona bağlı çiftlerde oynayan oyuncuların Federasyonlarının onayı ve ana renk aynı olması şartıyla değişik üreticilerin formalarını giyebilirler.
3.2.2.9 Rakip oyuncular ve çiftler seyirciler tarafından kolayca ayırdedilebilmelerini sağlayacak kadar farklı renkte forma giyeceklerdir.
3.2.2.10 Rakip oyuncuların veya takımların benzer formaları giymeleri durumunda kimin forma değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, kimin forma değiştireceği hakem tarafından kura ile belirlenecektir.
3.2.2.11 Dünya ve olimpiyat şampiyonalarında veya uluslararası açık turnuvalarda oyuncular federasyonlarının onayladığı tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.
  
3.2.3 Oyun Şartları
3.2.3.1 Kare şeklindeki oyun alanının boyu 14 m, eni 7m ve yüksekliği 5 m den az olmayacaktır. Oyun alanının 4 köşesi boyu 1.5 m yi geçmeyen panolar ile çevrelenebilir.
3.2.3.2 Aşağıda belirtilen ekipmanlar ve malzemeler her oyun alanının parçası sayılacaktır: Filesi ile birlikte masa, hakem masaları ve sandalyeleri, skor göstergesi, havlu kutuları, masayı belirleyen basılı rakamlar, panolar, yer karoları, panoların üzerinde federasyon veya oyuncuların isimlerini belirten yazılar.
3.2.3.3 Oyun alanını bitişik oyun alanlarından ve seyircilerden ayıran yaklaşık 75 cm yüksekliğinde tümü koyu renk olan panolar çevreleyecektir.
3.2.3.4 Dünya ve olimpiyat şampiyonalarında oyun yüzeyi seviyesinde ölçülen ışık şiddeti oyun yüzeyinin her yerinde farklılık oluşturmadan en az 1000 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 500 lux olacaktır. Diğer müsabakalarda ışık şiddeti oyun yüzeyinde en az 600 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.
3.2.3.5 Birden fazla masa kullanılması durumunda ışık seviyesi tüm masalar için aynı olacaktır. Oyun salonundaki arka plan aydınlatma seviyesi oyun alanındaki en düşük ışık seviyesinden daha fazla olmayacaktır.
3.2.3.6 Işık kaynağının zeminden yüksekliği 5 m den az olmayacaktır.
3.2.3.7 Arka plan genelde karanlık olacak ve parlak ışık kaynakları içermeyecek veya kaplanmamış pencerelerden veya diğer aralıklardan gün ışığı almayacaktır.
3.2.3.8 Zemin kaplaması kaygan, parlak yansıtma yapan veya açık renk olmayacaktır. Kaplamanın yüzeyi tuğla, seramik, beton veya taş kaplı olmayacaktır. Dünya ve olimpiyat şampiyonalarında zemin kaplaması ahşap veya ITTF tarafından onaylanan marka ve tipte serilebilir bir sentetik kaplama olacaktır. 
  
3.2.4 Zamklama 
3.2.4.1 Kaplamalar raketlere sadece basınca hassas yapışkan plakalar veya yasaklanmış çözücüleri içermeyen yapışkanlar kullanılarak yapıştırılacaktır. Yasaklanmış çözücülerin listesi sekreteryadan alınabilir.
3.2.4.1.1 Uçucu organik çözücüleri içeren zamklar 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren oyun salonlarında, 1 Eylül 2007 tarihinden itibaren ise tamamen kullanılmayacaktır.
3.2.4.2 Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında ve önemli Pro-Tour turnuvalarında yasaklanmış çözücüler için testler yapılacaktır.  Raketinde bu çözücüleri kullandığı tespit edilen oyuncular müsabakalardan diskalifiye edilecek ve bağlı olduğu federasyona raporlanacaktır google play store herunterladen.
3.2.4.3 Raket kaplamalarını rakete yapıştırmak için uygun havalandırması olan bir alan tahsis edilecek ve sıvı yapıştırıcılar oyun salonun başka hiçbir yerinde kullanılamayacaktır. 
  
3.2.5 Reklamlar
3.2.5.1 Oyun alanının içinde reklamlar sadece 3.2.3.2 de belirtilen ekipmanların veya techizatın üzerinde olacak, ayrıca ilave özel reklam panoları olmayacaktır.
3.2.5.2 Olimpik oyunlarda oyun ekipmanı, oyuncuların ve hakemlerin giysileri üzerindeki reklamlar Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) nin kurallarına göre belirlenecektir.
3.2.5.3 Floresan ve ışık veren renkler oyun alanının hiç bir yerinde kullanılmayacaktır.
3.2.5.4 Oyun alanını çevreleyen panoların iç kısımlarındaki yazı veya semboller beyaz, turuncu veya ikiden fazla renk içermeyecek ve en fazla 40 cm yüksekliğinde olabilecektir.  Arka plan renginin hafif koyusu veya açığı olması tavsiye edilmektedir.
3.2.5.5 Zemin kaplamasındaki işaretler beyaz veya turuncu içermeyecektir. Arka plan renginin hafif koyusu veya açığı olması tavsiye edilmektedir.
3.2.5.6 Oyun alanının zemininde masanın her iki ucunda ve yanlarında ve her birisi en fazla 2.5 m2 bir alanı kaplayacak şekilde en fazla 4 reklam olabilecektir. Bu reklamlar oyun alanını çevreleyen panolardan en az 1m uzakta olacaktır. Masanın uç tarafındaki reklamlar ise çevre panolarından 2 m. den daha uzakta olmayacaktır.
3.2.5.7 Masanın yan kenarlarının her iki yarısında ve uzun kenarlarında sabit reklamlardan belirgin şekilde ayrılmış ve her birisi en fazla 60 cm uzunluğunda 1 er tane geçici reklam yer alabilir. Bunlar diğer masa tenisi üreticilerinin reklamları olmayacaktır.
3.2.5.8 File üzerindeki reklamlar arka plan renginin hafif koyusu veya açığı olacak, filenin üst kenarına 3 cm den daha yakın olmayacak ve filenin içinden karşı tarafın görünmesini engellemeyecektir.
3.2.5.9 Hakem masaları ve oyun alanı içindeki diğer mobilyaların herhangi bir yüzeyindeki reklamların kapladığı toplam alan 750 cmden fazla olmayacaktır
3.2.5.10 Kıyafetler üzerindeki reklamlar aşağıdaki kurallara uyacaktır:
3.2.5.10.1 üreticinin normal markası, sembolü veya ismi toplam 24 cm2 lik bir alanı geçmeyecektir.
3.2.5.10.2 Formanın önünde, yanında ve omuz kısmında toplam alanı 600 cm2 yi geçmeyecek şekilde ve birbirinden belirgin şekilde ayrılmış en fazla 6 reklam alınabilir. Formanın ön kısmında en fazla 4 reklam;
3.2.5.10.3 Formanın sırt kısmında toplam alanı 400 cm2 yi geçmeyen en fazla 2 adet reklam;
3.2.5.10.4 Şort veya etek üzerinde toplam alanı 80 cm2 yi geçmeyen en fazla 2 reklam;
3.2.5.11 Oyuncuların sırt numaraları üzerindeki reklamların toplam alanı 100 cm2 den fazla olmayacaktır.
3.2.5.12 Hakemlerin kıyafetleri üzerindeki reklamların toplam alanı 40 cm2den fazla olmayacaktır.
3.2.5.13 Oyuncuların kıyafetleri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alköllü içki veya zararlı maddelerin reklamları olmayacaktır.
  
3.3 GÖREVLİLER
3.3.1 Başhakem
3.3.1.1 Her bir yarışmanın tamamı için bir başhakem atanacak ve bu başhakemin kimliği ve lokasyonu katılımcılara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
3.3.1.2 Başhakemin sorumlulukları:
3.3.1.2.1 Fikstür kurasının yönetimi;
3.3.1.2.2 Maçların saat ve masalara göre zamanlaması;
3.3.1.2.3 Maç görevlilerinin atanması;
3.3.1.2.4 Maç görevlilerini turnuva öncesi brifing ile bilgilendirmek;
3.3.1.2.5 Oyuncuların uygunluğunun kontrol edilmesi; 
3.3.1.2.6 Acil durumlarda maçların durudurulmasına karar verme; 
3.3.1.2.7 Maç sırasında oyuncuların oyun alanınından ayrılabilmelerine karar verme; 
3.3.1.2.8 Nizami antreman sürelerinin uzatılabilmesine karar  vermek; 
3.3.1.2.9 Oyuncuların maç sırasında eşofman giyebilmelerine karar vermek; 
3.3.1.2.10 Oyun şartları, ekipman ve giysilerin kabul edilebilirliği ve oyun kural ve yönetmeliklerinin yorumlanmasıyla ilgili her türlü soruya karar vermek;
3.3.1.2.11 Acil durumdan dolayı maçların duraklaması durumunda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede çalışabileceklerine karar vermek; 
3.3.1.2.12 Kuralların ihlali ve kural dışı davranışlarda alınacak disiplin önlemine karar vermek
3.3.1.3 Yarışma yönetim komitesinin onayı ile başhakem görevlerinden herhangi birisi diğer kişilere aktarılabilir. Bu kişilerin özel sorumlulukları ve lokasyonları katılımcılara ve gerekli olduğunda takım kaptanlarına bildirilir.
3.3.1.4 Başhakem veya yokluğunda atanmış olan vekili tüm yarışmalar sırasında hazır bulunacaktır.
3.3.1.5 Başhakem gerekli gördüğü durumlarda, her hangi bir anda bir maç görevlisini değiştirebilir. Fakat bu görevlinin kendi selahiyeti dahilinde vermiş olduğu bir kararı değiştiremez.
3.3.1.6 Oyuncular oyun salonuna geldikleri andan itibaren ayrılıncaya kadar başhakemin yetkisi altında olacaklardır.
  
3.3.2 Hakem, Yardımcı Hakem ve Sayı Hakemi
3.3.2.1 Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem atanacaktır.
3.3.2.2 Hakem file hizasında oturacak veya ayakta duracaktır. Yardımcı hakem ise masanın diğer tarafında yüzü hakeme doğru oturacaktır.
3.3.2.3 Hakemin sorumlulukları:
3.3.2.3.1 Oyun alanı ve ekipmanın uygunluğunu kontrol etmek ve harhangi bir eksikliği başhakeme raporlamak; 
3.3.2.3.2 3.4.2.1.1-2 de belirtildiği şekilde rastgele bir top almak; 
3.3.2.3.3 Servis atma, karşılama ve saha seçimleri için kura çekmek; 
3.3.2.3.4 Fiziksel engelli bir sporcu için servis atma kurallarının daha esnek uygulanabileceğine karar vermek.; 
3.3.2.3.5 Servis atma, karşılama ve saha sırasını kontrol etmek. Hata olursa düzeltmek; 
3.3.2.3.6 Her rallinin sayı veya let olarak sonuçlanmasına karar vereysel maçlarda oyuncuların, takım maçlarında takım kaptanlarının alacakları hiç bir ortak karar, maçla ilgili konularda maçtan sorumlu görevlinin, kural ve yönetmeliklerin yorumlanmasında başhakemin veya  maç ve turnuva organizasyonu ile ilgili herhangi bir konuda yönetim komitesinin aldığı kararı değiştiremez.
3.3.3.2 Hakemin maçla ilgili bir konu hakkında verdiği karara karşı başhakeme, başhakemin kuralların ve yönetmeliklerin yorumlanmasıyla ilgili verdiği karara karşı da organizasyon komitesine itiraz edilemez.
3.3.3.3 Maç görevlisinin kuralların ve yönetmeliklerin yorumlanmasıyla ilgili verdiği bir karara karşı başhakeme itiraz edilebilir. Başhakemin vereceği karar kesin karar olacaktır.
3.3.3.4 Kurallar ve yönetmeliklerde yer almayan maç ve turnuva organizasyonu konusunda başhakemin verdiği karara karşı turnuva yönetim komitesine itiraz edilebilir netflix wie viel kann ichen. Yönetim komitesinin vereceği karar kesin karar olacaktır.
3.3.3.5 Bireysel müsabakalarda itiraz sadece ilgili maçta yer alan oyuncular tarafından yapılabilir. Takım maçlarında ise itiraz sadece ilgili maçta yer alan takımın kaptanları tarafından yapılabilir.
3.3.3.6 Kurallar ve yönetmeliklerin yorumlanması konusunda başhakemin, veya turnuva organizasyonu konusunda yönetim komitesinin aldığı kararlar ile ilgili sorular oyuncu veya itiraz yetkisine sahip takım kaptanı tarafından bağlı olduğu federasyon aracılığıyla ITTF Kurallar Komitesinin incelemesine sunulabilir.
3.3.3.7 Kurallar Komitesinin tanımladığı bir kural gelecekteki kararlara yön verecektir. Bu kurala karşı bir federasyon Direktörler Kuruluna veya genel kurula itiraz edebilir fakat ilgili başhakem veya yönetim komitesinin aldığı kararın kesinliğini etkilemeyecektir.
  
3.4 MAÇ YÖNETİMİ
3.4.1 Sayıların Gösterimi
3.4.1.1 Ralli tamamlanıp top oyun dışı kalınca veya en uygun zamanda hakem sayıları söyleyecektir.
3.4.1.1.1 Hakem sayıları söylerken ilk önce bir sonraki rallide servis atacak olan oyuncu veya çiftin sayısını, sonra da rakip oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir.
3.4.1.1.2 Bir setin başında veya servis değişimi sırasında hakem servis atacak olan oyuncuyu gösterecektir. Ayrıca hakem skoru söyledikten sonra servis atacak olan oyuncunun ismini söyleyebilir.
3.4.1.1.3 Her setin sonunda hakem seti kazanan oyuncu veya çiftin adını söyleyecek, sonra da kazanan oyuncu veya çiftin sayısını, peşinden de kaybeden oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir.
3.4.1.2 Hakem sayıları söylemesine ek olarak kararını gösteren el işaretleri yapabilir.
3.4.1.2.1 Bir sayı kazanıldığı zaman hakem sayıyı kazanan oyuncu veya çift tarafındaki elini kolun üst kısmı paralel, alt kısmı dikey, eli kapalı ve yukarıya bakacak şekilde kaldırabilir.
3.4.1.2.2 Herhangi bir sebeple ralli let olduğunda, rallinin sona erdiğini göstermek için hakem elini başının üzerine kaldırabilir.
3.4.1.3 Skor ve hızlandırılmış sistemde vuruş sayısı ingilizce veya her iki oyuncu veya çift ve hakem tarafından kabul edilebilir bir dilde söylenecektir.
3.4.1.4 Skor oyuncular ve seyirciler tarafından açıkça görülebilecek şekilde mekanik veya elektronik tabelalar kullanılarak gösterilecektir.
3.4.1.5 Bir oyuncu kötü davranışından dolayı resmi olarak uyarıldığı zaman o oyuncunun skor göstergesinin yanına veya yakınına sarı işaret konacaktır.
  
3.4.2 Ekipman 
3.4.2.1 Oyunclar oyun alanında top seçmeyeceklerdir.
3.4.2.1.1 Mümkün olan durumlarda oyunculara oyun alanına gelmeden önce bir veya birden fazla top seçme fırsatı verilecek ve maç hakemin bu topların içinden rastgele seçtiği birisiyle oynanacaktır.
3.4.2.1.2 Oyuncular oyun alanına gelmeden önce top seçimi yapmadıkları durumda maç, hakemin müsabakalar için seçilmiş olan toplar içinden rastgele alacağı bir top ile yapılacaktır.
3.4.2.1.3 Bir maç sırasında top kullanılamaz hale gelirse maçtan önce seçilen toplardan bir tanesi ile değiştirilecektir. Eğer maçtan önce top seçilmediyse hakemin müsabakalar için seçilmiş olan toplar içinden rastgele alacağı bir top ile değiştirilecektir.
3.4.2.2 Bir maç sırasında raket ancak kazara kullanılamayacak şekilde zarar görmesi durumunda değiştirilebilecektir. Bu durumda oyuncunun oyun alanına yanında getirdiği veya kendisine oyun alanında verilen bir başka raket ile değiştirilecektir.
3.4.2.3 Hakem tarafından aksine bir yetki verilmedikçe oyuncular aralarda raketlerini masanın üzerinde bırakacaklardır.
  
3.4.3 Çalışma 
3.4.3.1 Bir maçın başlamasından önce oyuncuların maçın oynanacağı masada 2 dakika çalışma hakları vardır. Bu süre sadece başhakemin izniyle uzatılabilir. Oyuncular normal aralarda çalışma yapamazlar.
3.4.3.2 Oyunun acil bir durum dolayısıyla durması halinde başhakem oyuncuların maç masası dahil olmak üzere herhangi bir masada çalışmalarına izin verebilir.
3.4.3.3 Zarar gören top veya raketin değişimi sırasında oyunculara bunları inceleme ve alışmaları için  makul bir zaman verilecektir. Fakat bu süre bir kaç ralliden daha uzun olamaz.
  
3.4.4 Aralar
3.4.4.1 Bir maç herhangi bir oyuncunun aşağıda belirtilen hakları dışında kesintisiz olarak oynanacaktır :
3.4.4.1.1 Bir maçın setleri arasında en fazla 1 dakikalık mola hakları;
3.4.4.1.2 Her setin başlangıcından itibaren her 6 sayıda bir ve maçın mümkün olan son setinde saha değiştirirken kurulanmak için kısa ara.
3.4.4.2 Bir oyuncu veya çift maç sırasında 1 dakikayı geçmeyecek bir mola alabilir.
3.4.4.2.1 Bir bireysel müsabakada mola isteği oyuncu veya çift veya belirlenmiş öğüt verici tarafından yapılabilir. Takım müsabakalarında ise mola isteği oyuncu, çift veya takım kaptanı tarafından yapılabilir.
3.4.4.2.2 Oyuncu veya çift ile öğüt verici mola istenmesi konusunda anlaşmazlığa düşerlerse, bireysel maçlarda oyuncu veya çiftin, takım maçlarında ise takım kaptanının kararı geçerli olacaktır win 10 updates do not automatically.
3.4.4.2.3 Mola isteği sadece top oyun dışında kaldığında eller ile T işareti yapılarak belirtilir.
3.4.4.2.4 Hakem geçerli bir mola isteği aldığında oyunu durdurup beyaz bir kart gösterecek; sonra da bu kartı oyun masasında mola isteyen oyuncu veya çiftin sahasına koyacaktır.
3.4.4.2.5 Mola isteyen oyuncu veya çift hazır olduğunda veya 1 dakika sonra (hangisi daha önce ise) hakem beyaz kartı masadan kaldıracak ve oyun devamedecektir.
3.4.4.2.6 Geçerli bir mola isteği aynı anda her iki oyuncu veya çift tarafından yapılırsa, oyun, her iki oyuncu veya çift hazır olduğunda veya 1 dakika sonra (hangisi daha önce ise) başlayacaktır. Bu oyuncular veya çiftlerin bu maç sonuna kadar başka mola hakları olmayacaktır.
3.4.4.3 Bir takım maçını oluşturan maçlar 3.4.3.1 de belirtilen ısınma süresi takip edilerek aşağıdaki durumlar haricinde kesintisiz olarak oynanacaktır;
3.4.4.3.1Peş peşe maç yapması gereken bir oyuncu bu maçlar arasında 5 dakikaya kadar ara talep edebilir.
3.4.4.4 Bir oyuncu bir kaza sonucu geçici olarak sakatlandığında, hakem, oyunun durmasının rakip oyuncu veya çift için haksız dezavantaj sağlamayacağı kanısında ise, pratikte mümkün olan en kısa süreliğine oyunun durmasına izin verebilir. Bu süre hiçbir durumda 10 dakikayı aşamaz.
3.4.4.5 Maçın başında var olan veya ortaya çıkacağı beklenen sakatlıklar, veya oyun stresinden, oyuncunun fiziki durumunun maçın gidişatına göre yetersiz kalmasından dolayı oluşan kramp ve bitkinlik sakatlıklarında oyun durdurulmayacaktır. Oyunun, düşme sonucu oluşan sakatlık gibi, sadece bir kaza sonucu oluşan sakatlıklarda durdurulabilir.
3.4.4.6 Oyun alanındaki herhangi birisinin kanaması varsa oyun hemen durdurulacak ve bu kişi tıbbı tedavi alıp oyun sahasındaki tüm kan izleri temizlenmeden oyun başlatılmayacaktır.
3.4.4.7 Bir bireysel maç sırasında oyuncular oyun alanının içinde vaya yakınında bulunacaklardır. Set aralarında ve molalarda hakemin izniyle ve hakemin gözetimi altında olmak kaydı ile oyun alanının en fazla 3 metre uzağında durabilirler.
  
3.5 DİSİPLİN 
3.5.1 Öğüt 
3.5.1.1 Bir takım maçında oyuncular herhangi birinden öğüt alabilirler.
3.5.1.2 Bir bireysel müsabakada oyuncu veya çift sadece hakeme önceden bildirilen bir kişiden öğüt alabilir. Farklı federasyonlara bağlı bir çiftin oyuncuları farklı öğüt verici bildirebilirler. Fakat bu öğüt vericiler 3.5.1 ve 3.5.2 uyarınca tak bir öğüt verici gibi kabul edilirler. Eğer yetkisiz birisi öğüt verirse hakem kırmızı kart gösterip bu kişiyi oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.1.3 Oyuncular sadece set aralarında veya diğer izin verilen duraklamalarda öğüt alabilirler. Çalışma sonrası veya maç başlarken öğüt alamazlar. Yetklili bir öğüt verici diğer zamanlarda öğüt verirse hakem bu kişiyi sarı kart göstererek, devamı halinde oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır.
3.5.1.4 Uyarı yapıldıktan sonra aynı bireysel veya takım maçında herhangi birisi kural dışı öğüt verecek olursa hakem bu kişinin daha önceden uyarılan kişi olup olmadığına bakmadan kırmızı kart göstererek oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.1.5 Bir takım maçında uzaklaştırılan öğüt vericinin, takım maçı bitinceya kadar, oyuncu olarak oynaması dışında, oyun alanına gelmesine veya başka bir öğüt verici ile değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Bir bireysel maçta öğüt vericinin maç bitinceye kadar oyun alanına dönmesine izin verilmeyecektir.
3.5.1.6 Eğer öğüt verici ayrılmayı reddeder veya maç bitmeden geri dönerse, hakem oyunu durduracak ve bu durumu başhakeme bildirecektir.
3.5.1.7 Bu kurallar sadece oyun ile ilgili öğütler için geçerlidir ve bir oyuncu veya takım kaptanının (hangisi uygunsa) yasal itiraz hakkını kullanmasına veya hukuki bir kararın açıklanmasıyla ilgili olarak federasyon temsilcisi veya tercüman ile görüşmesine engel olmayacaktır.
  
3.5.2 Kötü Davranış 
3.5.2.1 Oyuncular, çalıştırıcılar ve diğer öğüt vericiler rakibi negatif yönde etkileyecek, seyircileri kızdıracak veya kötü söz kullanımı, kasdi olarak topu kırmak veya topu oyun alanı dışına atmak, masayı veya oyun alanını çevreleyen panoları tekmelemek ve maç görevlilerine saygı göstermemek gibi masa tenisinin itibarını zedeleyecek hareketlerden kaçınacaklardır.
3.5.2.2 Herhangi bir anda bir oyuncu, çalıştırıcı veya diğer öğüt verici ciddi bir suç işlerse hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme bildirecektir. Önemi az olan suçlarda ilk seferde hakem suç işleyeni sarı kartını gösterecek ve tekrarı durumunda cezaya maruz kalacağı konusunda uyaracaktır.
3.5.2.3 3.5.2.2 ve 3.5.2.5 dışında, daha önceden uyarılmış olan bir oyuncu aynı ferdi veya takım maçında ikinci bir ceza gerektiren davranışta bulunursa, hakem kusurlu oyuncunun rakibine 1 sayı verecek, kusurlu hareketlerin devamı durumunda 2 sayı verecektir. Sayı cezaları sırasında hakem kusurlu oyuncuya sarı ve kırmızı kartları birlikte gösterecektir. 
3.5.2.4 Aynı ferdi veya takım maçında 3 sayı cezası alan bir oyuncunun ceza gerektiren davranışlara devam etmesi durumunda, hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme bildirecektir.
3.5.2.5 Bir bireysel maçta, bir oyuncu hasar görmediği halde raketini değiştirirse, hakem oyunu durduracak ve başhakeme bildirecektir.
3.5.2.6 Çiftler maçında uyarı veya sayı cezası her iki oyuncu için geçerli olacaktır. Fakat aynı takım maçının devamındaki ferdi maçta; kusurlu hareket etmeyen oyuncu için geçerli olmayacaktır free games for mobile without registration. Aynı takım maçındaki bir çiftler maçının başlangıcında çifti oyunculardan uyarısı veya cezası daha fazla olan oyuncunun aldığı uyarı ve cezalar o çift için geçerli olacaktır.
3.5.2.7 3.5.2.2 dışında, aynı ferdi veya takım maçında daha önceden uyarılan bir çalıştırıcı veya diğer öğüt verici tekrar bir hatalı davranışta bulunursa, hakem çalıştırıcıya kırmızı kart gösterecek ve takım veya ferdi maç bitinceye kadar oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.2.8 Baş hakem, hakem tarafından kendisine bildirilmese de, ciddi bir kusur işleyen veya saldırgan davranışta bulunan bir oyuncuyu kırmızı kart göstererek bir maçtan, müsabakalardan veya turnuvadan diskalifiye etme yetkisine sahiptir.
3.5.2.9 Ferdi veya takım maçlarında 2 maçtan diskalifiye edilen bir oyuncu otomatikman o takım maçından veya ferdi maçlardan diskalifiye edilmiş sayılır.
3.5.2.10 Müsabakalar sırasında iki defa oyun alanı dışına gönderilen birisini, baş hakem kalan müsabakalar için diskalifiye edilebilir.
3.5.2.11 Çok ciddi kötü davranışlar, bu davranışta bulunanın bağlı olduğu federasyonuna bildirilecektir. 
  
3.5.3 İyi Temsil 
3.5.3.1 Oyuncular, çalıştırıcılar ve resmi görevliler sporun iyi temsil edilmesi amacına uygun olarak davranacaklardır, özellikle de oyuncular maçı kazanmak için tüm gayretlerini göstermeli ve sakatlık veya hastalık haricinde maçı yarım bırakmamalıdırlar.
3.5.3.2Bu kurallara kasdi olarak uymayan herhangi bir oyuncu, ödüllü yarışmalarda ödül parasının tamamını veya bir kısmını kaybederek ve/veya ITTF yarışmalarına girmesi askıya alınarak cezalandırılacaktır.
3.5.3.3 Herhangi bir öğüt verici veya resmi görevlinin suça karıştığının ispatlanması durumunda ilgili federasyonun da bu kişiye ceza vermesi beklenmektedir.
3.5.3.4 4 üye ve bir başkandan oluşan ve icra kurulu tarafından atanan bir disiplin komitesi bir ihlal olup olmadığına karar verecek ve gerekli olması durumunda uygun yaptırımda bulunacaktır. Bu kurul, icra kurulundan gelen yönergeler doğrultusunda karar verecektir.
3.5.3.51 Disiplin kurulunun verdiği bir karara itiraz, oyuncu, öğüt verici veya resmi görevli tarafından 15 gün içinde ITTF İcra kuruluna yapılabilecektir. İcra kurulunun vereceği karar nihaidir.
  
3.6 ELEMELİ YARIŞMALARDA KURA 
3.6.1 Baylar ve hak kazananlar 
3.6.1.1 Elemeli bir müsabakada ilk turdaki yer sayısı 2 nin bir kuvveti kadar olacaktır.
3.6.1.1.1 Eğer yer sayısından daha az katılımcı varsa, ilk tur gerekli sayıda bay içerecektir
3.6.1.1.2 Eğer yer sayısından daha fazla katılımcı varsa, doğrudan katılanların dışındaki yerler için ön eleme müsabakası düzenlenecek ve hak kazananlar ile doğrudan katılanların toplamı gerekli sayıda olacaktır.
3.6.1.2 İlk turda baylar öncelikle dereceli oyuncularla derece sırasına göre eşleşecek ve mümkün olduğunca eşit şekilde dağıtılacaktır. 
3.6.1.3 Ön eleme sonucunda hak kazananlar fikstürde yarılara, çeyreklere, sekizlere ve onaltılara kura ile mümkün olduğunca eşit şekilde ve dengeli olarak yerleştirileceklerdir.
  
3.6.2 Sıralamaya Göre Yerleştirme 
3.6.2.1 Bir yarışmada sıralaması en yüksek olan katılımcılar yarışmanın son turlarından önce birbirleriyle karşılaşmayacak şekilde yerleştirileceklerdir. 
3.6.2.2 Sıralamaya göre ayrılan yer sayısı yarışmanın 1. turundaki yer sayısını geçmeyecektir. 
3.6.2.3 Sıralaması 1 olan katılımcı fikstürün ilk yarısının en üstüne, sıralaması 2 olan katılımcı ise fikstürün alt kısmının en altına yerleştirilecektir. Sıralaması olan diğer katılımcılar kura ile fikstüre aşağıdaki şekilde yerleştirileceklerdir: 
3.6.2.3.1 Sıralaması 3 ve 4 olan katılımcılar fikstürün ilk yarısının en altı ile ikinci yarısının en üst kısmı arasına;
3.6.2.3.2 Sıralaması 5-8 arasında olan katılımcılar tek numaralı çeyreklerin en alt kısımlarına ve çift numaralı çeyreklerin en üst kısımlarına; 
3.6.2.3.3 Sıralaması 9-16 arasında olan katılımcılar tek numaralı sekizlerin en alt kısımlarına ve çift numaralı sekizlerin en üst kısımlarına; 
3.6.2.3.4 Sıralaması 17-32 arasında olan katılımcılar tek numaralı onaltıların en alt kısımlarına ve çift numaralı onaltıların en üst kısımlarına;
3.6.2.4 Elemeli takım müsabakalarında bir federasyona bağlı sadece sıralaması en yüksek olan bir takım sıralamaya göre yerleştirilebilir.
3.6.2.5 Sıralamaya göre yerleştirme ITTF tarafından yayınlanan en son sıralama listesine göre yapılacaktır.  Bunun istisnaları;
3.6.2.5.1 Sıralaması olan tüm katılımcıların bağlı oldukları federasyon aynı Kıta Federasyonuna bağlı ise, Kıta Federasyonunun çıkardığı en son sıralama listesi geçerli olacaktır.
3.6.2.5.2 Sıralaması olan tüm katılımcılar aynı federasyona bağlı iseler, bu federasyonun çıkardığı en son sıralama listesi geçerli olacaktır.
  
3.6.3 Federasyonun Aday Göstermesine Göre Yerleştirme
3.6.3.1 Aynı federasyona bağlı ve aday gösterilen oyuncular ve çiftler, fikstürde mümkün olduğunca ayrılarak yarışmanın son turlarından önce karşılaşmayacak şekilde yerleştirileceklerdir.
3.6.3.2 Federasyonlar aday gösterdikleri oyuncuları ve çiftleri oyun güçlerine göre kuvvetliden zayıfa  doğru listeleyeceklerdir. Bu liste sıralama listesinde  yer alan oyuncular ile başlayacak ve o sıraya göre devam edecektir.
3.6.3.3 1 ve 2 numaralı listelenen katılımcılar fikstürün farklı yarılarında yer alacaklar, 3 ve 4 numaralı listelenen katılımcılar ise ilk ikinin yer almadığı farklı çeyreklere yerleştirileceklerdir.
3.6.3.4 5-8 arasında listelenen katılımcılar ilk dördün yer almadığı sekizlere mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde yerleştirileceklerdir.
3.6.3.5 9-16 arasında listelenen katılımcılar daha üst sıradaki oyuncuların veya çiftlerin yer almadığı onaltılara mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde yerleştirileceklerdir. Yerleştirmeler tüm katılımcılar yerleşinceye kadar bu şekilde devam edecektir.
3.6.3.6 Farklı federasyonlara bağlı bay veya bayan çiftler dünya sıralamasında daha üst sırada olan oyuncunun federasyonuna bağlı olarak kabul edilecekler, veya, iki oyuncu da dünya sıralamasında yok ise, ilgili kıta sıralamalarına bakılacak, kıta sıralamalarında da yok ise, çift dünya takım sıralamasında daha üst sırada yer alan federasyona bağlı olarak kabul edileceklerdir herunterladen.
3.6.3.7 Farklı federasyonlara bağlı oyunculardan oluşan karma çiftler erkek oyuncunun federasyonuna bağlı olarak kabul edileceklerdir.
3.6.3.8 Alternatif olarak farklı federasyonlara bağlı oyunculardan oluşan herhangi bir çift her iki federasyonun çifti olarak da kabul edilebilir.
3.6.3.9 Eleme müsabakalarında, aynı federasyona bağlı katılımcılar, grup sayısına kadar, farklı gruplara kura ile, ve  gruptan çıkmaları halinde 3.6.3.3-5 de belirtilen prensiplere mümkün olduğunca uyarak fikstürde birbirlerinden ayrı olacak şekilde, yerleştirileceklerdir.
  
3.6.4 Fikstür Değişimleri 
3.6.4.1 Hazırlanmış bir fikstür sadece sorumlu yönetim komitesinin izniyle ve mümkünse ilgili federasyon temsilcilerinin mutabakatı ile değiştirilebilir.
3.6.4.2 Fikstür sadece kayıt bildirim ve kabul şartlarındaki hataları ve gerçek yanlış anlamaları düzeltmek, 3.6.5 de belirtildiği gibi fikstürdeki ciddi dengesizlikleri düzeltmek veya 3.6.6.da belirtildiği şekilde yeni oyuncuları veya çiftleri eklemek için değiştirilebilir. 
3.6.4.3 Yarışma maçları başladıktan sonra sadece gerekli çıkarmalar dışında fikstürde değişiklik yapılamaz; Bu kural ışığında eleme maçları ayrı bir yarışma olarak kabul edilebilir.
3.6.4.4 Bir oyuncu diskalifiye edilmedikçe kendi izni dışında fikstürden çıkartılamaz. Fikstürden çıkartılma isteği varsa oyuncunun kendisi tarafından, oyuncu yoksa yetkili temsilcisi tarafından verilebilir.
3.6.4.5 Her iki oyuncunun var ve oynamaya müsait olması durumunda çiftlerde değişiklik yapılamaz. Bir oyuncunun olmaması, sakatlığı veya hastalığı değişiklik için geçerli sebep olarak kabul edilebilir.
  
3.6.5 Fikstürün Yeniden Düzenlenmesi 
3.6.5.1 3.6.4.2, 3.6.4.5 ve 3.6.5.2 de belirtilen durumlar haricinde bir oyuncu fikstürde bir yerden alınıp başka bir yere konamaz. Herhangi bir sebepten dolayı fikstürde ciddi dengesizlikler oluştuysa, mümkün olduğu durumlarda, fisktür tamamen yeniden düzenlenecektir.
3.6.5.2 Dengesizliğin fikstürün aynı bölümündeki birkaç dereceli oyuncunun veya çiftin yokluğundan kaynaklanması durumunda, olan dereceli oyuncuları veya çiftleri derece sırasına göre tekrar numaralandırılıp fikstürdeki dereceli oyuncuların yerleri için fikstür yeniden düzenlenebilir.  Bunu yaparken Federasyonların derecelendirmeleri mümkün olduğunca göz önüne alınmalıdır.
  
3.6.6 Fisktüre Eklemeler 
3.6.6.1 Orjinal fikstürde yer almayan oyuncular, sorumlu yönetim kurulunun uygun görmesi ve başhakemin onayı ile fikstüre sonradan eklenebilir.
3.6.6.2 Fikstürde dereceli oyuncuların olmamasından dolayı oluşan boşluklar, ilk önce derecelerine göre kuvvetli yeni oyuncular veya çiftler ile doldurulacak, diğer oyuncu ve çiftler, eksiklik veya diskalifiyeden dolayı oluşan boşluklara yerleştirilecek, son olarak da dereceli oyuncu ve çiftlerin karşılarında olmayan bay pozisyonlarına yerleştirileceklerdir.
3.6.6.3 Orjinal fikstürde yer almayan dereceli oyuncular veya çiftler, dereceli yerlerdeki boşluklara kura ile yerleştirilebilirler.
  
3.7 YARIŞMA ORGANİZASYONU
3.7.1 Yetki 
3.7.1.1 Herhangi bir federasyon kendi yetki alanı içindeki bölgelerde tüzüklere uyulması şartıyla açık, kısıtlı veya davetli turnuvalar düzenleyebilir, düzenlenmesi için yetki verebilir veya uluslararası maçlar organize edebilir.
3.7.1.2 Bir federasyon, herhangi bir sezonda, bir Büyükler, bir Gençler ve bir Veteranlar Uluslararası Açık Turnuvası düzenleyebilir.
3.7.1.3 Bir oyuncu bu tür Uluslararası Açık Şampiyonalara sadece kendi federasyonunun izniyle katılabilir. Bu izin makul olmayan sebeplerden dolayı engellenemez.
3.7.1.4 Bir oyuncu, kısıtlı veya davetli turnuvalarda, ITTF’in veya aynı kıtadan oyuncuların katıldığı ve ilgili kıta federasyonununun genel izni haricinde, kendi federasyonun izni olmadan yer alamaz.
3.7.1.5 Kendi federasyonu tarafından hakları kısıtlanan bir oyuncu veya takım uluslararası müsabakalara katılamaz. 
3.7.1.5 ITTF’in izni olmadan hiç bir müsabakada Dünya, veya ilgili Kıta Federasyonunun izni olmadan Kıta ünvanı kullanılamaz. 
  
3.7.2 Temsil 
3.7.2.1 Bir Uluslarası Açık Turnuvaya katılan oyuncuların federasyon temsilcileri kura çekimine katılmaya yetkilidirler. Kendi oyuncularını doğrudan etkileyen fisktür değişikliklerinde ve itirazlarda kendilerine danışılacaktır.
3.7.2.2 Uluslarası bir müsabakada yer alan ziyaretçi federasyon yönetim komitesinde en az bir temsilci bulundurabilir.
  
3.7.3 Katılım 
3.7.3.1 Bir Uluslararası Açık Turnuvanın katılım formları şampiyonanın başlamasından en geç 2 ay önce veya kayıt kapanış tarihinden en geç 1 ay önce, tüm federasyonlara gönderilmelidir.
3.7.3.2 Federasyonların aday gösterdikleri tüm oyuncular açık turnuvalara kabul edileceklerdir. Fakat organizatörlerin katılımcıları ön eleme müsabakalarından başlatma yetkileri vardır. Organizatörler, ön eleme kararı verirken ilgili ITTF ve Kıta sıralamalarını ve varsa oyuncuların kendi federasyonlarının sıralama derecelerini göz önüne alacaklardır.
  
3.7.4 Yarışmalar 
3.7.4.1 Uluslararası Açık Şampiyonalarda ferdi erkekler, ferdi bayanlar, çift erkekler ve çift bayanlar müsabakaları olacaktır. Bunlara ek olarak karma çiftler ve federasyonları temsil eden takımlar için takım maçları da düzenlenebilir.
3.7.4.2 Dünya şampiyonalarında ümit, genç ve yıldız kategorisinde olan oyuncular maçların oynanacağı takvim yılının bir önceki 31 Aralık tarihinde sırasıyla 21, 18 ve 15 yaş altında olmalıdırlar. Bunlar diğer müsabakalarda benzer kategoriler için tavsiye edilen yaş sınırlamalarıdır.
3.7.4.3 Uluslararası Açık Turnuvalarda takım maçlarının 3.7.6 da belirtilen sistemlerden birisiyle oynanması tavsiye edilmektedir sims 4 for pc for free. Kayıt formu veya tanıtım broşürü hangi sistemin seçildiğini belirtecektir.
3.7.4.4 Ferdi müsabakalar eleme usulüne göre oynanacaktır. Takım ve ferdi müsabakaların ön eleme maçlarıı grup veya eleme usulüne göre oynanabilir.
  
3.7.5 Grup Müsabakaları
3.7.5.1 Bir grup veya “round robin” müsabakasında, grubun her oyuncusu gruptaki diğer oyuncularla karşılaşacaktır. Oyuncular kazanılan her maç için 2, oynanarak kaybedilen her maç için 1, oynanmamış veya yarım kalmış her maç için de 0 puan alacaklardır. Sıralama öncelikle olarak alınan puanlara göre yapılacaktır. 
3.7.5.2 Bir grupta bir veya daha fazla oyuncunun aynı maç puanına sahip olması durumunda kendi aralarındaki sıralama pozisyonları sadece kendi aralarında yaptıkları maçların sonuçlarına göre belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda alınan maç puanlarına, daha sonra yaptıkları ferdi maçların kazanma – kaybetme oranlarına (takım maçları için), son olarak da sonuca ulaşılıncaya kadar sırasıyla kazandıkları ve kaybettikleri set ve setlerin sayılarına bakılacaktır.
3.7.5.3 Sıralama hesaplamasının herhangi bir adımında bir veya daha çok oyuncunun sıralaması belirlenip, kalanlar arasında eşitlik devam ediyorsa, sıralaması belirlenen oyuncuların maç sonuçları  hesaplamalara dahil edilmeyecektir. Kalan oyuncuların eşitlik durumu bozulup sıralamaları belirleninceye kadar 3.7.5.1 ve 3.7.5.2 de belirtilen prosedür uygulanacaktır.
3.7.5.4 3.7.5.1-3 de belirtilen prosedürlerin uygulanması sonucunda eşitlik hala devam ediyorsa, bu oyuncuların kendi aralarındaki sıralamaları kura ile belirlenecektir. 
3.7.5.5 Dünya, Olimpiyat ve Uluslararası Açık Şampiyonalarının klasman müsabakalarında oyuncular kura ile gruplara ayrılacaklardır. Oyuncuların grup içindeki pozisyonları, dünya sıralamasındaki yerleri doğrultusunda üst sıralardan alt sıralara doğru olacaktır ve aynı federasyona bağlı oyuncular mümkün olduğunca birbirinden uzak gruplara yerleştirilecektir. 
3.7.5.6 Juri tarafından aksi belirtilmedikçe, eğer gruptan bir oyuncu üst gruba çıkacaksa, grubun son maçı 1 ve 2 numaralı oyuncular arasında, eğer 2 oyuncu üst guruba çıkacaksa, grubun son maçı 2 ve 3 numaralı oyuncular arasında yapılacaktır. Daha fazla oyuncunun üst gruba çıkması durumunda son maç yine bu şekilde belirlenecektir.
  
3.7.6 Takım Maçı Sistemleri 
3.7.6.1 5 Maçlık Sistem (5 ferdi maç) 
3.7.6.1.1 Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır. 
3.7.6.1.2 Maçların oynanma sırası  A – X, B – Y, C – Z, A – Y ve B – X  şeklinde olacaktır. 
3.7.6.2 5 Maçlık Sistem (4 ferdi ve 1 çiftler maçı)  
3.7.6.2.1 Bir takım 2, 3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır. 
3.7.6.2.2 Maçların oynanma sırası  A – X, B – Y, çiftler maçı, A – Y ve B – X  şeklinde olacaktır. 
3.7.6.3 7 Maçlık Sistem (6 ferdi ve bir çiftler maçı) 
3.7.6.3.1 Bir takım 3, 4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır. 
3.7.6.3.2 Maçların oynanma sırası A – Y, B – X, C – Z, çiftler maçı, A – X, C – Y  ve B – Z şeklinde olacaktır.. 
3.7.6.4 9 Maçlık Sistem (9 ferdi maç) 
3.7.6.4.1 Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır. 
3.7.6.4.2 Maçların oynanma sırası A – X, B – Y, C – Z, B – X, A – Z, C – Y, B – Z, C – X ve A – Y şeklinde olacaktır. 
  
3.7.7 Takım Maçı Prosedürü 
3.7.7.1 Tüm oyuncular yarışma için belirlenmiş oyuncular arasından seçilecektir. 
3.7.7.2 Takım maçından önce A,B,C veya X,Y,Z seçimi kura ile belirlenecek ve takım kaptanları her harfe karşısına ferdi maç yapacak bir oyuncu ismi yazarak başhakeme veya temsilcisine vereceklerdir.
3.7.7.3 Çift maçına katılacak oyuncu isimleri çift maçından önceki ferdi maç bitinceye kadar belirlenmeyebilir. 
3.7.7.4 Peş peşe maçlara çıkması gereken bir oyuncu bu maçlar arasında 5 dakikayqa kadar bir ara isteyebilir.
3.7.7.5 Takımlardan birisi toplam bireysel maç sayısının çoğunluğunu kazandığı zaman takım maçı bitecektir.
  
3.7.8 Sonuçlar 
3.7.8.1 Yarışmaların bitiminden sonra 7 günü geçmemek şartıyla en kısa sürede, organizasyonu yapan federasyon, Uluslararası maçların, Kıta ve Uluslararası Açık Şampiyonaların tüm turlarının ve Ulusal Şampiyonaların son turlarının, sayısal skorlar da dahil olmak üzere, detaylı sonuçlarını ITTF sekreterliğine ve ilgili Kıta Federasyonunun sekreterliğine gönderecektir.
  
3.7.9 Televizyon
3.7.9.1 Dünya, Kıta ve Olimpiyat dışındaki şampiyonalar sadece yayının yapılacağı ülke federasyonunun izni ile televizyonda yayınlanabilir.
3.7.9.2 Uluslararası bir yarışmaya katılım, misafir oyuncuların bağlı olduğu federasyonların aynı yarışmanın televizyonda yayınlanmasını kabul ettikleri anlamına gelir. Bu kabul, Dünya, Kıta ve Olimpiyat yarışmalarında, yarışma süresince ve yarışmadan sonraki 1 ay boyunca, maçların herhangi bir yerde canlı veya banttan yayınlanması için de geçerlidir.
  
3.8 ULUSLARARASI YETERLİLİK 
  
3.8.1 Olimpiyat yarışmalarıyla ilgili yeterlilik 4.3.1 de ayrı bir madde olarak tanımlanmıştır.
  
3.8.2 Bir oyuncu, federasyonu tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesi ve bunun akabinde, Uluslararası Açık Şampiyonalardaki ferdi maçlar haricinde 3.1.2.3 de belirtilen bir yarışmada yer alması durumunda o federasyonu temsil ediyor sayılacaktır.
  
3.8.3 Bir oyuncu eğer federasyonun bağlı olduğu ülkenin vatandaşı ise o federasyonu temsil etmeye yetkilidir. Oyuncu eğer 1 Eylül 2004 tarihinden önce vatandaşı olmadığı bir ülkenin federasyonunu yasal olarak temsil etmişse, daha önceki kurallara uygun olmak kaydıyla bu temsil yetkisi devam edebilir.
3.8.3.1 Birden fazla federasyonun oyuncularının aynı vatandaşlığa sahip olmaları durumunda, bir oyuncu sadece doğduğu ülke veya asıl ikametgahının bulunduğu yerdeki federasyonu temsil edebilir.
3.8.3.2 Birden fazla federasyonu temsil etme yetkisine sahip olan bir oyuncunun ilgili federasyonlardan istediğini temsil etmeyi seçme hakkı vardır. 
  
3.8.4Kıtalararası takımların katıldığı bir yarışmada Bir oyuncu, bir kıta federasyonunu (1.17.1) sadece bu kıta federasyonuna bağlı bir federasyonu 3.8.3 e göre temsil yetkisi olması durumunda, temsil edebilir.
  
3.8.5Bir oyuncu 3 yıl boyunca değişik federasyonları temsil edemez.
  
3.8.6Bir federasyon kendi yetki alanı içindeki bir oyuncuyu, ITTF’in dünya sıralama listesi gibi yayınlarında belirtilen herhangi bir Uluslararası Açık Şampiyonada ferdi kategorilere katılması için aday gösterebilir (madde 1.20). Fakat oyuncunun böyle bir şampiyona için aday gösterilmesi, oyuncunun aday gösteren federasyonu 3.8.2 de belirtildiği gibi temsil etmesine yetkili kılmaz.
  
3.8.7 Başhakemin talebi durumunda bir oyuncu veya bağlı olduğu federasyon oyuncunun temsil yetkisini gösteren dökümanları ibraz edecektir itunes6464.msi herunterladen.
  
3.8.8 Temsil yeterliliğiyle ilgili itirazlar, icra kurulu, Kurallar ve Sıralama kurulu başkanı ve Sporcular kurulu başkanından oluşan Yeterlilik kuruluna iletilecek ve itirazlar konusunda kurulun vereceği karar nihai karar olacaktır.

Yorum Yapın Fikrinizi Söyleyin